Efoil_Banner
Efin_Banner
Jet_Surf_Banner

Productshli önümler

Örän ökde gözleg we gözleg toparymyz bar we hemişe täze önümleri ösdürýäris.

Dowamyny oka +
Productshli önümler

Suw sporty

Örän ökde gözleg we gözleg toparymyz bar we hemişe täze önümleri ösdürýäris.

Dowamyny oka +
Suw sporty

Lander sporty

Örän ökde gözleg we gözleg toparymyz bar we hemişe täze önümleri ösdürýäris.

Dowamyny oka +
Lander sporty

Güýçli tehniki topar

Bizde bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary netijelilik döredýär.

Güýçli tehniki topar

Niýet döretmek

Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş dolandyryş ulgamyny ulanýar.

Niýet döretmek

Ajaýyp hil

Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

Ajaýyp hil
ad_center_img

Tehnologiýa

Önümleriň hilinde dowam edýäris we ähli görnüşleriň öndürilmegine ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.

Tehnologiýa

Hyzmat

Öň satuw bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

Hyzmat

Üstünlikleri

Önümlerimiziň ýokary hilli we karzy bar, bu biziň ýurdumyzda köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup biler.

Üstünlikleri

BIZ hakda

Wuyi Gold Shark Industry Co., Ltd., Zhejiang welaýatynyň ajaýyp Wuyi şäheriniň elektron söwda senagat zolagynda ýerleşýär, ulaglary gaty amatly we 3000 inedördül metrden gowrak adaty iş ýerini öz içine alýar.

Has giňişleýin görjiantou

Önümlerimiz

“Lorem ipsum dolor” amet, “consectetur adipiscing elit”.Duis ut ligula leo.Aliquam suscipit sed purus.

Biziň çözgütlerimiz

10 ýyldan gowrak wagt bäri suw sporty boýunça her dürli tagta ýasamakda örän baý tejribämiz bar.

çözgütler_1
çözgütler_2
çözgütler_3
çözgütler_4
çözgütler_5
çözgütler_6

Iň soňky habarlar

Adatça ýylda bir gezek syýahat edýäris we ýylda iki gezek sergilere gatnaşýarys.

Biziň kompaniýamyz “Wuyi Gold Shark Industry and Trade Co., Ltd.”

Biziň kompaniýamyz “Wuyi Gold Shark Industry and Trade Co., Ltd.”

Web sahypamyza girmäge hoş geldiňiz. “Wuyi Gold Shark Industry and Trade Co., Ltd.” kompaniýamyz.köp ýyllyk ösüş bar, biziň özbaşdak gözleg we ösüş toparymyz, tehniki parametrlerimiz we önüm dizaýn patentlerimiz bar.Elektrik gidrofoil serfboard, esasy önümimiz ...

Dowamyny oka +
2020-nji ýylda GS ETIME halkara söwda toparyna girdim we ilkinji gezek bu hünäri söýýändigimi duýdum.

2020-nji ýylda GS ETIME halkara söwda toparyna girdim we ilkinji gezek bu hünäri söýýändigimi duýdum.

Hemmelere salam, men Bella, satuw wekili we serfing başlangyjy.Ajaýyp we güýçli topar bolan GS ETIME GROUP-a goşulanym üçin men örän şat.2020-nji ýylda GS ETIME halkara söwda toparyna girdim we ilkinji gezek bu hünäri söýýändigimi duýdum.Kärdeşler şeýle ...

Dowamyny oka +
“Efoil” surfboard sporty, her kimiň lezzet alyp bilýän tagtasydyr

“Efoil” surfboard sporty, her kimiň lezzet alyp bilýän tagtasydyr

“Efoil” surfboard sporty, her kimiň lezzet alyp bilýän tagtasydyr.Onuň aýratynlyklary maşgalalara we kärende töleglerine gaty laýyk gelýär.Sport çydamly we ygtybarly, ýöne iň esasysy, bu model efoilsurfingiň irki döwürleri üçin ajaýyp gollanma bolar.Fawou-da günortan hezil etmegi halaýarsyňyzmy ...

Dowamyny oka +

Habaryňyzy goýuň