sahypa_banner

habarlar

Web sahypamyza girmäge hoş geldiňiz. “Wuyi Gold Shark Industry and Trade Co., Ltd.” kompaniýamyz.köp ýyllyk ösüş bar, biziň özbaşdak gözleg we ösüş toparymyz, tehniki parametrlerimiz we önüm dizaýn patentlerimiz bar.Elektrik gidrofoil serfboard, esasan ösen ýurtlara we ösýän köp ýurtlara satylýan esasy önümimizdir.Esasanam ABŞ we Europeanewropa ýurtlary üçin.Şeýlelik bilen “Efoil” bazarymyz we ýokary çykdajyly ulanyjylar tarapyndan kabul edildi.“Efoil Surfboard”, täze döreýän suw tehnologiýasy önümi hökmünde, serfingiň diňe deňiz kenarynda geçmişde amala aşyrylyp bilinjek meseläni ajaýyp çözýär.Daş görnüşi, serf etmegi halaýan ýaşlara serfing hezilinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.Folga öňküsinden has ygtybarly we işlemek has aňsat, täze başlanlar üçin ideal bolýar.Önüm dizaýny nukdaýnazaryndan, tejribeli serferler üçin döredilen iki sany ululykdaky hünärmen tagtany (1680 * 700mm) we täze başlanlar üçin niýetlenen esasy tagtany (2100 * 700mm) kabul edýäris.Gidrofoil plastinkamyz ösen R / F simsiz sanly displeý uzakdan dolandyryş, magnit toguny öçürmek, uly kuwwatly litiý batareýasy, ýokary kuwwatly hereketlendiriji we IP67 suw geçirmeýän derejäni kabul edýär, bu önümiň çykdajylaryny iň ýokary derejede görkezýär.Suw sportuny halaýan ýaşlar barha gowy görýärler.
“Efoil Surfboard” -dan başga-da, esasan ulular üçin “Elektrik Jet Surfboard”, çagalar üçin “Inflatable jet” surfboard we islendik ýaşdaky adamlar üçin her dürli paddel tagtalary öndürýäris.Gözleg we gözleg toparymyz her ýyl täze önümleri öndürýär, şonuň üçin haýsydyr bir gowy pikiriňiz bar bolsa, ony çykarmak üçin bilelikde işleşip bileris.
Tomus ýakynlaşdygyça, köp soraglar aldyk we dünýädäki dostlarymyzdan sargyt satyn aldyk.Önümlerimizi has gowy tanatmak maksady bilen kompaniýamyz soňky önümlerimizi şu ýylyň iýun aýynda Şanhaý suw sport enjamlary sergisine çykarar.Bu gaty gyzykly bolar.Önümlerimizi barlamak we synap görmek, gelşiňizi garşylamak üçin dürli gatlakdaky dostlary sergä baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys!


Iş wagty: Apr-07-2022

Habaryňyzy goýuň