sahypa_banner

Önümler

 • Techokary tehnologiýaly surfboard bilen Jet Surf

  Techokary tehnologiýaly surfboard bilen Jet Surf

  Salam, hemmeler! Guysigitleriňizi bu ýerde görmek meniň üçin begenýär. Deňiz kenarynda ýaşamaýandygyňyz üçin serf edip bilmejekdigiňiz üçin birneme gaharlandyňyzmy?Windel ýoklugy sebäpli serf edip bilmeýändigiňiz üçin depressiýaňyz barmy?Iki ýyldan gowrak ösüş we synagdan geçen kompaniýamyzdan soň, her dürli kynçylyklary çözýär, ahyrsoňy moda görnüşi we “Electric Jet Surfboard” -yň ösen tehnologiýasy ýygyndysyny tamamladyk.

 • Netijeli hereketlendirijili elektrik gidrofoil surfboard

  Netijeli hereketlendirijili elektrik gidrofoil surfboard

  “Efoil surfboard Sport” aýak kemeri mugt görnüşi bilen gelýär.Tagtadaky rezin pad, motorly surfboard tagtasynda durmak üçin ilkinji synanyşyklara kömek edýär.Oturan ýerinde özüni ynamly duýanyňyzda, aýak gaýyşlary korpusa aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.

 • Elektrik Surfboard Güýçli Motorly Jet Serf

  Elektrik Surfboard Güýçli Motorly Jet Serf

  Kuwwaty: 12kw iň ýokary tizlik: 55-58km / sag Iş wagty: 35-45 minutlyk material: Uglerod süýümi iň ýokary ýük agramy: 120KG litiý batareýa 72V / 50A Batareýanyň agramy: 24KGs Bedeniň agramy: 22KGs Zarýad beriji: 110V / 220V 2 Fins Bedeniň ululygy: 180 * 61 * 14 sm Beden paketiniň ululygy: 191 * 67 * 23 sm Paketiň agramy: 70KG Batareýanyň ululygy: 46.5 * 40 * 10 sm Germaniýada öndürilen, gyzykly we tolgundyryjy tejribe hödürleýän ulanyjy üçin amatly jetboard ...
 • Batareýa we uzakdan “Paddle Board Motor”

  Batareýa we uzakdan “Paddle Board Motor”

  1, Güýçli litiý batareýasy: 12 Ah 2, zarýad beriş wagty: 6 sagat 3, Batareýanyň ömri we tizligi: Diş 1: 0.80M / S (10 sagat) Diş 2: 1.30M / S (4 sagat) Diş 3: 1.90M / S. Dünýä bu elektrik serf tagtasy bolan salkynlyk derejesine taýyn bolmazlygy mümkin.Elektrik bilen işleýän gidrofoil sur ...
 • Çydamly köpük epoksi ýumşak tagtasy

  Çydamly köpük epoksi ýumşak tagtasy

  Önümiň ady: EPS köpük epoksi programma üpjünçiligi
  Logotip: Müşderiniň nyşany
  Ölçegi: Müşderiniň talaby
  Esasy material: EPS köpük + süýümli aýna + epoksi + XPE + HDPE
  Tagtanyň gurluşygy: Eps ýadrosy + 2 agaç simleri + 2 gatlak Fibregals + XPE + HDPE
  MOQ: Synag buýrugy kabul ederliklidir

 • Turbalar we aýak ýassygy bilen halas ediş paneli

  Turbalar we aýak ýassygy bilen halas ediş paneli

  Aşakdaky gurluşygymyzda gurlan INT Paddle halas ediş tagtasy halas ediş seriýamyzdaky iň adaty dizaýn.“Surf Rescue” modeliniň tegelek relslerinden tapawutlylykda kwadrat relsler göwrümi ýokarlandyrýar we süýräni azaldýar, bu tagtanyň suwuň üstünden geçmegine mümkinçilik berýär.Aýratynlyklary: Softumşak ýokarky, ýumşak relsler, ýumşak aşaky inedördül guýruk Poslamaýan polatdan ýasalan enjamlar Poliuretan gabyklary Iki tutawaç standartyny öz içine alýar Biz elektrik dizaýny bilen Suw sporty we açyk sport görnüşleri üçin hünärmen öndüriji, şonuň üçinem ...
 • Suw sporty üçin “Stand Up Paddle Board”

  Suw sporty üçin “Stand Up Paddle Board”

  Highokary dykyzlykly EPS köpük + epoksi rezin bilen aýna süýümli mata + termoformirlenen plastmassa gabygy. SUokarky we aşaky 1oz gatlagyň gurluşy + Termoformirlenen ABS plastmassa möhür ýokarky + aşaky + demir ýol;Tagtany gaty berk, çydamly etmek üçin termifirlenen / polikarbonat ABS plastik material.

 • Suw sporty üçin epoksi serfboard

  Suw sporty üçin epoksi serfboard

  IXPE + EPS + HDPE + Stringers kompozisiýasy boýunça serfboard. Topokarky we aşaky 2oz 6oz gurluşy;gurluşy özleşdirilip bilner we dürli reňkler we materiallar: Bambuk şkafy, agaç şkafy, uglerod süýümi, pürküji boýag bilen dürli reňk bilen bezelen we bize öz logotipiňizi we dizaýnyňyzy iberip bilersiňiz, biz siziň üçin ýasap bileris.Tagtada köp sanly esbap bar: pyçak, wilka we 1 sany neýlon fin;

Habaryňyzy goýuň