sahypa_banner

Önümler

Netijeli hereketlendirijili elektrik gidrofoil surfboard

Gysga düşündiriş:

“Efoil surfboard Sport” aýak kemeri mugt görnüşi bilen gelýär.Tagtadaky rezin pad, motorly surfboard tagtasynda durmak üçin ilkinji synanyşyklara kömek edýär.Oturan ýerinde özüni ynamly duýanyňyzda, aýak gaýyşlary korpusa aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ösen dizaýn we tehnologiýa

“Efoil surfboard Sport” aýak kemeri mugt görnüşi bilen gelýär.Tagtadaky rezin pad, motorly surfboard tagtasynda durmak üçin ilkinji synanyşyklara kömek edýär.Oturan ýerinde özüni ynamly duýanyňyzda, aýak gaýyşlary korpusa aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.

Täze uzakdan dolandyrmak bilen gözegçilik we tizlik

Tizlenme, tizlik, deňagramlylyk, - bularyň hemmesi uzakdan dolandyryşyň gözegçiliginde .. Efoil serfboard tizligi ýokarlandyrmak we peseltmek ýa-da tagtany duruzmak üçin uzakdan dolandyrmagy ulanýar..Efoil-iň beýikligini sazlaňSurfboardbedeniňizi ýokary ýa-da yza süýşürip, bedeniňizi çepe ýa-da saga öwrüp, ugurlary dolandyryň.Tizlik gazanylandan soň, gidrofoil tagtany suwdan çykarmak üçin güýç sarp edýär.
Umuman aýdanyňda, “Efoiling” bar bolan suw sport görnüşini aldy. El bilen dolandyrylýan uzakdan dolandyrylýan elektrik hereketlendirijisini goşdy. Efoiling adama folga duýgusyny özbaşdak başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. we suwda has köp urgy döretmek mümkinçiligini öwreniň.

Esasy aýratynlyklary:

1. Ortaça tizlik: sagatda 20-30 km
2. Iň ýokary tizlik: sagatda 40-55 km (uly motor3000W);
3. Batareýanyň zarýad wagty: 4 sagat
4. Batareýanyň ömri: 70 minut
5. Güýçli litiý batareýasy (30 Ah): zarýad berilýär
6. highokary netijelilik BLDC elektrik hereketlendirijisi: 3000W, 48V30Ah (uly motor);
7.Rotasiýa tizligi: 5000 aýlaw
8. Uçýan folga: Doly uglerod (dizaýna patent)
9. Simsiz suw geçirmeýän gözegçi: R / F görnüşi.
10. Howpsuzlyk dolandyryş ulgamy: magnitli wyklýuçatel
11.1 Tagtanyň ululygy: 210 x 70 sm (adaty ululygy);168 x 70 sm (kiçi göwrüm)
12. agram / ýük göterijilik ukyby: 120KG.
13.Net agramy: 28kg (kiçi tagta);33kg (adaty tagta)
14. Garnituralar: pyçak, tagta sumkasy, uzakdan dolandyrmak.
15.Gap: agaç guty paketleri bilen standart.
16. kepillik: Önümleri alanyňyzdan soň ähli esbaplar üçin 6 aý (adam tarapyndan döredilen zyýan däl), zerur bolsa kepillik beýannamasyny berip bileris.
17. Reňkler we logo özleşdirilen, MOQ bolsa 1 sany

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň