sahypa_banner

Önümler

Techokary tehnologiýaly surfboard bilen Jet Surf

Gysga düşündiriş:

Salam, hemmeler! Guysigitleriňizi bu ýerde görmek meniň üçin begenýär. Deňiz kenarynda ýaşamaýandygyňyz üçin serf edip bilmejekdigiňiz üçin birneme gaharlandyňyzmy?Windel ýoklugy sebäpli serf edip bilmeýändigiňiz üçin depressiýaňyz barmy?Iki ýyldan gowrak ösüş we synagdan geçen kompaniýamyzdan soň, her dürli kynçylyklary çözýär, ahyrsoňy moda görnüşi we “Electric Jet Surfboard” -yň ösen tehnologiýasy ýygyndysyny tamamladyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Salam, hemmeler! Guysigitleriňizi bu ýerde görmek meniň üçin begenýär. Deňiz kenarynda ýaşamaýandygyňyz üçin serf edip bilmejekdigiňiz üçin birneme gaharlandyňyzmy?Windel ýoklugy sebäpli serf edip bilmeýändigiňiz üçin depressiýaňyz barmy?Iki ýyldan gowrak ösüş we synagdan geçen kompaniýamyz, bu işdäki her dürli kynçylyklary çözensoň, moda görnüşi we “Electric Jet” -iň ösen tehnologiýasy ýygyndysyny tamamladyk.Surfboard.Elektrik JetimizSurfboarduglerod süýümini esasy material hökmünde kabul ediň, näzik we owadan bir wagtyň özünde birleşdirýär, şeýle hem tagtanyň berkligini üpjün edýär.Kuwwat birmeňzeş elektron pürküji ulgamyny kabul edýär, kuwwatly öndürijiligi we uzak çydamlylygy üpjün edýär. Producthli önüm diňe dizaýndyr we götermek aňsat.Islän wagtyňyz we islendik ýerde serf etmek şatlygyndan lezzet almak üçin size oňaýsyzlyk getiren bu daşarky faktorlary çözüň.Speedokary tizlikli uçar serfboard, soňky ýyllarda ABŞ, Kanada, Awstraliýa we Europeanewropa ýurtlary ýaly ösen ýurtlarda giňden tanalýan ýokary tehnologiýaly serfing enjamydyr.Speedokary tizlikli uçar serfboard adaty serfing usulyny ýykýar.“Jet Surf” alty sany esasy tehnologiýa bilen tapawutlanýar.

1. Akylly gaýtadan işlemek (çäksiz üýtgeýän tizlik ulgamy, noldan doly tizlige bary-ýogy 3 sekunt)
2. Uzak işlemek wagty (30 minut ýokary tizlikli işlemegi üpjün etmek üçin ýeterlik güýç çykarylyşy)
3. Güýçli güýç (iň ýokary tizlik 48 km / sag)
4. Ygtybarly (has gowy deňagramlylyk üçin el bilen tutulýar)
5. Awtorizasiýa (CE, MSDS, UN38.3)
6. Suwuk enjamlar (doly plastinka tertipli modellemek, has professional görnüş we has laýyk gurluş)
Tagtanyň hemmesi uglerod süýümli materialdan, ýeňil agramly, güýçli we çydamly.

Esasy aýratynlyklar:

Iň ýokary tizlik 45-48km / sag
Bahalandyrylan güýç 10kw
Çydamlylyk wagty 30-50MIN
Material uglerod süýümi
Sowuklama ulgamy suwa çümdürmek
Batareýa litiý batareýasy
Batareýanyň ömri 800-1000 gezek
Suw geçirmeýän dereje IP67
Kepillik syýasaty Güýç ulgamy 12 aý we 9 aý üçin batareýa kepillendirilýär

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň